Duša moja, nadovšetko a vo všetkom hľadaj vždy uspokojenie v Bohu, lebo on je večným odpočinkom svätých. 3, 21, 1
úvodmodlitba k duchu svätémuspytovanie svedomiaľútosťďakovné modlitby


Myšlienky na ďakovnú modlitbu po spovedi

Bože, môj Otče, ty si tak dobrý.
- Ty si mi skrze kňaza odpustil hriechy.
- Som šťastný(a), lebo som čistý(á)a som v tvojom náručí.
Ďakujem ti a velebím tvoje milosrdenstvo.
- Pomáhaj mi, aby som bol(a) vždy lepší(a),
- aby som bol(a) láskavý(á) voči ľuďom
- a robil(a) im radosť.
- Daj mi na to svoje požehnanie.
Amen.

Pane Ježišu, sňal si zo mňa hriechy a daroval si mi svoj pokoj.
Vo sviatosti zmierenia si ma zmieril s Otcom, ktorého som hriechom urazil,
i s Cirkvou, ktorej som hriechom ublížil.
- Vzal si ma do svojho náručia ako dobrý Pastier stratenú ovečku.
- Ďakujem ti za tvoju lásku a milosrdenstvo.
Pomáhaj mi, aby som spolupracoval na záchrane hriešnikov
a svojim životom vždy viac sa pripodobňoval tebe.
- Ježišu, vďaka ti za sviatosť zmierenia.
Amen.

JKS, 65. vydanie, 2003 Spolok svätého Vojtecha, Trnava
  © 2007 - 2014 mir. powered by  boda.sk.